Årsmøte tirsdag 13. mars kl 18:00

Svithun Biljardklubb innkaller herved til Årsmøte tirsdag 13. mars kl 18:00. Alle medlemmer er hjertelig velkomne.

SAKSLISTE:

Sak 1-2012:     Godkjenning av stemmerberettigede 

Sak 2-2012:     Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3-2012:    Valg av dirigent, sekretær, + 2 medlemmer til                                                                                      å underskrive protokollen.

Sak 4 -2012:   Godkjenning av årsmelding    

Sak 5 -2012:  Gjennomgang av regnskap 2011

 Sak 6 – 2012:  Godkjenning av budsjett

Sak 7-2012:     Behandling av innkomne forslag og saker 

Sak 8 – 2011:  Fastsetting av medlemskontigent

Sak 9 – 2012:      Styregodtgjørelse

 Sak 10 -2012:
1) og 2)             Valg av styre
                            -Instilling:
                           Leder : Heidi Bratthammer
Styremedlem: Geir Fosse
Styremedlem: Tor Einar Bjerke
Styremedlem: Olav Skrudland
Varamedlem: Lasse Høyvik

              3)    Valg i henhold til organisasjonsplan

               4)    Valg av revisorer , 2 stk.

               5)  Valg av representanter til ting og møter

          6)    Valg av valgkomite med leder og 2 medlemmer                          og 1 varamedlem

Sak 11-2012:  Diskusjon

Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.